İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Oyun Hesabı

Mirasta Zümre Sistemi Nedir?


+ -

Mirasta Zümre Sistemi Nedir?

Mirasta zümre sistemi nedir? Sorusu, Miras konularında sıklıkla kullanılan bir terim olması nedeniyle fazlasıyla cevap aranmaktadır. Miras paylaşımında kanuni mirasçılar ile atanmış mirasçılar olmak üzere, iki farklı mirasçı türü doğmaktadır. Temelde yasal mirasçılık kavramı, kanunlardan dolayı ortaya çıkmış bir kavramdır.

Doğal olarak biri vefat ettiğinde, sırasıyla birinci derece kan bağı olanlardan başlamak üzere yoksa diğer derecedeki yakınları olağan şekilde mirasçı statüsü kazanırlar. Mirasçıların hakları ve yasal zorunlulukları dikkate alınarak, hangi kişilerin hangi şartlarda mirasçı olacakları yine yasalarca net bir şekilde belirlenmiştir.

mirasta zümre sistemi nedir?
mirasta zümre sistemi nedir?

Mirasta Zümre Sistemi Nedir, Ne Anlama Gelir?

Malın paylaşımı sırasında hukuki olarak devreye giren ve kendi başlığı altında farklı alt başlıklarla da incelenebilecek uygulamalardan biridir ve miras bırakanın çocukları zümre başı olup eşit haklara sahiptirler diyerek, mirasta zümre sistemi nedir? Sorusuna cevap verebilirsiniz.

Zümre Sistemi Kaça Ayrılır?

Zümre sistemi birinci, ikinci ve üçüncü olmak üzere, toplamda üçe ayrılır. Bunlara kısaca değinecek olursak, şunları söyleyebiliriz;

zümresistemi
zümresistemi

Birinci Zümre Yasal Mirasçılar

İlk zümrede yer alan mirasçılar, varlığı bulunan mirasta yasal olarak en fazla hak sahibi olan altsoy olarak ifade edilir. Örneğin çocuklarla birlikte ölen kişinin torunları ve dahası da torunlarının çocukları, yasal olarak bu sınıfta yer alan kişilerdir.

Miras paylaşımı ve zümre sisteminde mirasçının çocukları zümre başı olduklarından, mal paylaşımında eşit hak sahibidirler.

zümresistemiaile
zümresistemiaile

İkinci Zümre Mirasçılar

Burada ise miras bırakan kişinin anne ve babasıyla birlikte onların altsoyları mirasçı konumundadırlar. Anne babanın altsoyları doğal olarak mirasçının kardeşleridir.

Üçüncü Zümre Mirasçılar

Şayet miras için birinci ve ikinci zümre mirasçılar yoksa yasal olarak üçüncü zümre mirasçılar miras üzerinde hak sahibidirler. Bu durumda ilk iki zümrenin olmaması veya olanların vefat etmiş olması durumunda, mirasçının geriye bıraktığı tüm mal varlığı herhangi bir vasiyetname ile aksi belirtilmediği sürece, üçüncü zümre mirasçılara kalır.

Miras hukukunda zümre sistemi esasen bu şekilde sınıflandırmaya dayanan ve mirasçının malında öncelikli hak sahibi olan kişilerin yasal olarak belirlendiği hukuki bir formül olarak görülebilir.

Mirasta zümre sistemi nedir? Konusu hakkında paylaşmak istediklerinizi, yorum kısmından diğer ziyaretçilerimiz ile paylaşabilirsiniz.

Yorum Yap